Zeynep Öğretmen Aydın

Zeynep Öğretmen Aydın

Arş. Gör.

Karadeniz Teknik Üniversitesi