Metin İzmirli

Metin İzmirli

4/11/1985 Gölcük doğuluyum. İlk ve orta öğrenimimi sırasıyla Gölcük, İstanbul ve İskenderun'da tamamladıktan sonra; lisans derecelerimi sırasıyla Selçuk Üniversitesi Fizik Bölümü, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Jeofizik Mühendisliğinde tamamladım. Halen Çanakkale 18 Mart Üniersitesi Jeofizik Müh. Anabilimdalında Yüksek Lisans eğitimine devam etmekteyim. Profesyonel ilgi alanlarım; Doğru Akım Özdirenç Yöntemi ve Saha Uygulamaları ve Elektromanyetik Yöntemler ve saha uygulamalarıdır.