Mehmet Şenöz

Mehmet Şenöz

Dr.

DEU

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi - Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü - Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Bölümü'nde Dr.Araştırmacı olarak çalışmalarımı devam ettirmekteyim. JFMO, DGG (Alman Jeofizikçiler Derneği), SEG (Amerika Ekonomik Jeologlar Derneği) ve EAGE kuruluşlarına üyeliklerim devam etmakte olup tercih ettiğim sempozyum, workshop veya konferanslara bildirili-sunumlu olarak katılmaktayım.