Irfan Akca

Irfan Akca

DOÇ. DR.

AU

Ankara Üniversitesi

Çalışma ve ilgi alanları: Modelleme ve Ters Çözüm, Doğru Akım Özdirenç ve IP yöntemleri, Nükleer Manyetik Rezonans yöntemi, Genetik Algoritmalar.

Halen Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi. Verdiği dersler: Jeofizikte Bilgisayar Uygulamaları, Sayısal Analiz ve Programlama, Kayaç Fiziği, Parametre Kestirim Yöntemleri, Uygulamalı Jeofizik .

Events

ID Event Name Duration Start Date
EMIW 2020 1 Weeks 13 September 2020