Erhan Erdoğan

Erhan Erdoğan

Jeofizik Arama Müdürü - Dr.

Enerji Holding, İstanbul