YER ELEKTRİK ÇALIŞMA GRUBU

2006 yılında elektrik-elektromanyetik konularında çalışan bir grup yerbilimcinin bir araya gelerek düzelendikleri Manyetotellürik Seminerleri grubun ortaya çıkmasını sağlayan ilk adımdır. 13-14 Kasım 2008 tarihlerinde Manyetotellürik ve Jeoelektrik Çalıştayı adı altında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden fakültesinde ikinci bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya katılan yer bilimciler tarafından bir çalışma grubu oluşturulmasına ve grubun adının Yer Elektrik Çalışma Grubu (YEÇG) olması yönünde karar alınmıştır. YEÇG üçüncü toplantısını 2010 yılında 3. Yer Elektrik Çalıştayı adı altında Ankara Üniversitesi Ilgaz ÖRSEM tesislerinde düzenlemiştir. Bununla birlikte yer elektrik çalıştayları her iki yılda bir düzenli olarak yapılmaya başlanmıştır. Sonraki çalıştaylar sırası ile 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından Çeşme’de, 2014 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından Enez, Edirne’de ve 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi tarafından Kartepe, Kocaeli’de düzenlenmiştir. Çalıştaylar grubun ana etkinliği olup, etkinlikler dışında kalan zamanlarda grup üyeleri arasındaki ve grubun dış paydaşlarla iletişimi grup sözcüsü tarafından sağlanmaktadır (Prof. Dr. Gökhan Göktürkler). Grubun web sayfası Yrd. Doç. Dr. İrfan Akca tarafından yönetilmektedir. Grubun bir sonraki etkinliği olan 7. Yer Elektrik Çalıştayı 2018 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenecektir.