5. Yerelektrik Çalıştayı

5. Yerelektrik Çalıştayı

26-28 Mayıs 2014, Prof. Dr. Nazım Terzioğlu Tesisleri, Enez Edirne

İlki 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi (İznik) ve daha sonra diğerleri İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul), Ankara Üniversitesi (Ilgaz) ve 9 Eylül Üniversitesi (Çeşme)tarafından düzenlenen YER ELEKTRİK ÇALIŞTAYLARININ 5.’si 26-28 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü tarafından İ.Ü. Prof. Dr. Nazım TERZİOĞLU, ENEZ Kültür ve Eğitim Tesislerinde düzenlenmiştir. Akademisyenler ile Kamu – Özel Kurum ve Kuruluşlarda, Elektrik ve Elektromanyetik konularında çalışan Jeofizik Mühendislerinin bir araya gelerek oluşturdukları Yerelektrik Grubu ’nun böyle bir çalıştay düzenleme geleneğini başlatmaları ve bunu sürdürmeleri jeofizik mesleği adına sevindirici bir olaydır. Bu çalıştayların araştırmacıları, uygulamacıları ve öğrencileri bir araya toplamak, bilimsel bir ortamda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak ve meslektaşlar arasında dostluk ortamı oluşturmak açısından son derece faydalı olduğu düşüncesindeyim. 5. Yer Elektrik Çalıştayı’nın düzenlemesinde; Düzenleme Kurulu’nda, Yerel Düzenleme Kurulu’nda ve Bilimsel Kurul’da adları geçen tüm meslektaşlarıma, ENEZ Kültür ve Eğitim Tesislerini çalıştaya tahsis eden İ.Ü. Rektörlüğüne, çalıştaya ana sponsor olan TÜBİTAK-BİDEB’e, diğer sponsorlar TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası’na, SENTEZ Yer ve Yapı Mühendisliği Ticaret Limited Şirketi’ne ve ANADOLU YERBİLİMLERİ’ne teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca çalıştayın aksamadan yapılabilmesi için özveri ile çalışan ENEZ Kültür ve Eğitim Tesisleri Yöneticisi ve çalışanlarına teşekkür ederim.

Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Niyazi BAYDEMİR

Çalıştay Bildiri Kitapçığı
27 Sözlü Bildiri
6 Poster Bildiri
Fotoğraflar
Content
Content
Content
WEB SAYFASI
Content
Content
Content