4. Yerelektrik Çalıştayı

4. Yerelektrik Çalıştayı

21-23 Mayıs 2012, Ege Üniversitesi Çeşme Dinlenme Tesisleri

    Elektrik-elektromanyetik konuları ile ilgilenen yerbilimcilerini bir araya getiren Yerelektrik Grubu 2006 yılında, Boğaziçi Üniversitesi tarafından Manyetotellürik Seminerleri adı altında İznik’te toplanarak ilk çalıştayını gerçekleştirmiştir. Daha sonraları ise sırasıyla, ikincisi, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü tarafından Manyetotellürik ve Jeoelektrik Çalıştayı (MT’08) olarak İstanbul’da, üçüncüsü Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü tarafından (Ilgaz, 2010) yapılmış ve çalıştaya logosunu armağan etmiştir. Anılan çalıştay sonucunda, dördüncüsünün, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Belirli bir amaç doğrultusunda düzenlenen çalıştaylarda; akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarında veya serbest çalışan Jeofizik Mühendisleri ve öğrencilerimiz aynı çatı altında toplanarak bilgi paylaşımında bulunmuşlardır.

Elektrik-elektromanyetik arama yöntemleri ve değerlendirme tekniklerinin geliştirilmesi, bunların paylaşılarak kullanımlarının yaygınlaştırılmasını amaçlayan, 4. Yer Elektrik Çalıştayına ev sahipliği yapmaktan, bölümüm adına gurur duyuyorum. Çalıştayımız, 21-23 Mayıs 2012 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Çeşme Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde yapılmıştır.

Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Rahmi Pınar

Çalıştay Bildiri Kitapçığı
cover_page
30 Sözlü Bildiri
6 Poster Bildiri
Fotoğraflar
Content
Content
Content
WEB SAYFASI
Content
Content
Content