2. MT ve Jeoelektrik Çalıştayı

2. MT ve Jeoelektrik Çalıştayı

13-14 Kasım 2008, İhsan Ketin Konferans Salonu, İstanbul

Çalıştayda Manyetotelürik, TEM ve Elektrik Özdirenç yöntemleri konusundaki bilgi birikiminin ve yeniliklerin paylaşılması bilim insanları arasında sağlanırken Jeofizik Mühendisliği Bölümlerinde Lisans ve Yüksek Lisans çalışmalarını sürdüren öğrencilere de bu yöntemleri daha iyi tanıtma, öğretme, uygulamalarını gösterme yönünde olanak sağlamıştır. Çalıştaya yurt içinden 8 ve yurt dışından 2 üniversiteden ve konu ile ilgili kamu kuruluşlarından araştırmacılar ile lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılım gösterdiler. Toplantı 120 civarında katılımcı ile gerçekleştirildi. Yoğun katılımın gerçekleştiği Çalıştayda, 23 sözlü sunum ve 4 poster sunum gerçekleştirilmiştir. Jeofiziğin özel bir alanında bu yoğunlukta gerçekleştirilen Çalıştay için sunulan bildiriler sayı, içerik, kapsam, yöntem ve örnekler bakımından ülkemizde Manyetotelürik ve Jeoelektrik alanındaki araştırmalarda önemli bir etkinliğin olduğunu işaret etmektedir. Birinci gün açılış oturumu ve davetli konuşmacıların sunumlarından sonra gerçekleştirilen oturumlarda bildiri sunumlarına geçildi. Bildiri sunumları ikinci gün öğleden sonrasına kadar devam etti. İkinci gün sonunda ise Çalıştay etkinliği değerlendirildi ve gelecek toplantı için görüşmeler yapıldı. Sonuç olarak, katılımcıların izlenimlerine göre “Manyetotelürik ve Jeoelektrik Çalıştayı” çok başarılı bir organizasyon olarak gerçekleştirilmiş ve amaçlanan hedefine ulaşmıştır. Benzer toplantının üçüncüsünün 2 yıl sonra “yer elektrik çalıştayı” başlığı altında yapılması temenni edilmiştir.

Çalıştay Programı
Working-Schedule
22 Sözlü Bildiri
5 Poster Bildiri
Fotoğraflar
Content
Content
Content
WEB SAYFASI
Content
Content
Content